REZONES

Rezones –
surreal reality/double vision
– 2015 – 50 x 40 cm
photography / Metallized paper –

[ca]

Tc Weaver, àlies Rezones, també conegut com la meitat del duo dinàmic conegut com BOOGIEREZ, és un artista visual autodidacta que va començar a principis dels 80 amb l’art del grafiti. Les seves principals fonts d’inspiració són les experiències de la seva vida, a més del seu entorn. Treballant entorn del seu amor per el Hip-hop i els seus elements de connexió (ciència-ficció, arts marcials i còmics), ha estat capaç d’elaborar obres que són peculiarment familiars però al mateix temps impressionantment diferents.

[en]    

Tc Weaver aka Rezones aka one half of the dynamic duo known as BOOGIEREZ, is a self taught visual artist who started out in the early 80s with graffiti art. His primary sources of inspiration are his life’s experiences as well as his environment. Folding in his love for Hip Hop as well as its connecting elements (sci fi-anime, martial arts and comic books) he’s been able to craft works that are oddly familiar but at the same time strikingly different.

[es]     

Tc Weaver, alias Rezones, también conocido como la mitad del dúo dinámico conocido como BOOGIEREZ, es un artista visual autodidacta que comenzó a principios de los 80 con el arte del graffiti. Sus principales fuentes de inspiración son las experiencias de su vida, además de su entorno. Trabajando en torno a su amor por el Hip Hop y sus elementos de conexión (ciencia ficción, artes marciales y cómics), ha sido capaz de elaborar obras que son peculiarmente familiares pero al mismo tiempo impresionantemente diferentes.