MANUEL DELGADO

Manuel Delgado –
La police
– 2019 – 60 x 80 cm
PAINTING / Acrylic on wood –

[ca]       

La sèrie «Enfance» representa retrats de joguines d’època de finals del segle XIX fins als anys 80. Delgado dóna a les seves pintures un significat d’essències universals i aspectes de la vida íntima de l’ésser a través de la joguina, mirall de l’ànima.
Després de tot es tracta de joc on infància i vellesa es barregen. Un joc sense fi. Perquè cal coratge per imaginar tornar a ser un cop més eternament nens.

[en]      

The series «Enfance»represents portraits of toys from the late 19th century to the 80s. Delgado gives his paintings a meaning of universal essences and facets of the intimate life of the human through the toy, mirror of the soul.
After all, it is through playing that childhood and old age are mixed. A game without end. Because it takes courage to imagine being once again eternal children.

[es]       

La serie «Enfance» representa retratos de juguetes de época de finales del siglo XIX hasta los años 80. Delgado da a sus pinturas un significado de esencias universales y aspectos de la vida íntima del ser a través del juguete, espejo del alma.
Después de todo se trata del juego donde infancia y vejez se mezclan. Un juego sin fin. Porque hace falta coraje para imaginar volver a ser una vez más eternamente niños.