JOSECARLOS FLOREZ

JOSECARLOS FLOREZ –
#Cassolada_Robótica
– 2017 – 120 x 120 x 110 cm
installation / New Media –

[ca]       

#Cassolada_Robótica és una
escultura electromecànica, connectada a Twitter, que recull dades sobre el
Procés d’Independència de Català i els transforma en cops de cassola. Cada
vegada que el sistema detecta tweets a favor de la Independència de Catalunya s’activa
el motor del cullerot que colpeja la cassola groga i cada vegada que detecta
tweets en contra de la Independència de Catalunya s’activa el motor del
cullerot que colpeja la cassola vermella. #Cassolada_Robótica és un diàleg
entre màquines generat per l’activitat humana a les xarxes socials.

[en]      

#Cassolada_Robótica is an
electromechanical sculpture, connected to Twitter, that collects data about the
Catalan Independence Process and transforms them into pan hits. Every time the
system detects tweets in favor of the Independence of Catalonia activates the
ladle motor that hits the yellow pan and every time it detects tweets against
the Independence of Catalonia activates the motor of the ladle that hits the
red pan. #Cassolada_Robótica is a dialogue between machines generated by human
activity in social networks.

[es]       

#Cassolada_Robótica es una escultura electromecánica,
conectada a Twitter, que recoge datos sobre el Proceso de Independencia de
Catalán y los transforma en golpes de cacerola. Cada vez que el sistema
detecta tweets a favor de la Independencia de Cataluña activa el motor del
cucharón que golpea la cacerola amarilla y cada vez que detecta tweets en
contra de la Independencia de Cataluña activa el motor del cucharón que
golpea la cacerola roja. #Cassolada_Robótica es un diálogo entre máquinas
generado por la actividad humana en las redes sociales.

Web del proyecto: https://josecarlosflorez.com/cassolada-robotica/