CYNTHIA FUSILLO

Cynthia Fusillo –
Shhhhhhh……..Silencio
– 2018 – 70 x 245 cm
installation / mixed media –

[ca]      

Començament amb Material i Necessitat. El meu estudi es converteix en un laboratori on em submergeixo en els materials i les pràctiques que em sorprenen.
Caso aquests materials, terra, cera, fulles, plomes, amb el meu interès per treballar en una línia entre l’artístic i l’artesanal, emfasitzant el funcional a més de l’estètic.
Aquesta figura, «Shhhh —- Silenci», parla de tabús i silenci que ens ensenyen en una societat patriarcal. Vaig rastrejar el meu cos i vaig començar a omplir-lo amb text: el vaig cremar, i vaig fondre la cera natural de les abelles sobre ell i vaig cosir parts d’ell. És una contradicció visual sobre exposar i protegir.

[es]      

I start with Material and Necessity. My studio becomes a laboratory where I immerse myself in materials and practices that surprise me.
I marry these materials, dirt, wax, leaves, feathers, with my interest in working in a vein between artistic and artisanal – emphasizing the functional as well as the aesthetic.
This figure, «Shhhh —- Silencio», speaks of taboos and silence that we are taught in a patriarchal society.
I traced my body and began to fill it with text: burned it, and melted natural bees wax over it and sewed parts of it. It is a visual contradiction about exposing and protecting.

[en]      

Comienzo con Material y Necesidad. Mi estudio se convierte en un laboratorio donde me sumerjo en los materiales y las prácticas que me sorprenden.
Caso estos materiales, tierra, cera, hojas, plumas, con mi interés por trabajar en una línea entre lo artístico y lo artesanal, enfatizando lo funcional además de lo estético.
Esta figura, «Shhhh —- Silencio», habla de tabúes y silencio que nos enseñan en una sociedad patriarcal.
Rastreé mi cuerpo y comencé a llenarlo con texto: lo quemé, y fundí la cera natural de las abejas sobre él y cosí partes de él. Es una contradicción visual sobre exponer y proteger.