Sonia Carballo AKA Socatoba


Sonia Carballo AKA Socatoba

[ca]       

La seva obra representa aquest reducte artístic que no busca més motius per pintar que la desraó de la necessitat d’expressió.

From Darkness to Light és un canvi de paradigma, un acte creatiu a partir del qual simbolitzar que l’enunciat del desastre s’ha de convertir en acció i energia de canvi i possibilitat. Per això el projecte es presenta com un procés de transmutació de la sèrie pictòrica anterior, The End of Nature, a través d’un camí pràctic experimental de construccions simbòliques, intervencions pictòriques i accions màgic/performatives.

[en]      

Her artwork represents this artistic redoubt of not seeking for reasons to paint but instead doing it for the need of expression.

From Darkness to Light is a change of paradigm, a creative act from which to symbolize that the statement of disaster must become an action and energy of change and possibility. That is why the project is presented as a transmutating process of the previous pictorial series, The End of Nature, through an experimental practical path of symbolic constructions, pictorial interventions and magicals / performatives actions.

[es]       

Su obra representa a ese reducto artístico que no busca más motivos para pintar que la sinrazón de la necesidad de expresión.

From Darkness to Light es un cambio de paradigma, un acto creativo a partir del que simbolizar que el enunciado del desastre debe convertirse en acción y energía de cambio y posibilidad. Por eso el proyecto se presenta como un proceso de transmutación de la serie pictórica anterior, The End of Nature, a través de un camino práctico experimental de construcciones simbólicas, intervenciones pictóricas y acciones mágico/performativas.