Lúcido Costelo


Lúcido Costelo
Lúcido Costelo

[ca]       

Els cíclops de Lúcido Costelo és la representació de l’obsessió que té aquest artista pel _voyeurisme_ de la societat i l’art de l’observació analítica , que amb els anys se li ha sumat l’imperant exhibicionisme gratuït de la massa i l’ego vanitós en les xarxes socials. A això cal afegir-li recerques sobre l’origen filosòfic dels cíclops, una dilatada trajectòria artística, des de l’escultura i el disseny, passant pel cinema, els guions, l’humor, la música, l’art dramàtic, el _frikisme_ i com no, també la seva curiosa i enigmàtica vida….tots aquests ingredients són una obra de Lúcido Costelo.

[en]

The Cyclops of Lúcido Costelo is the representation of the obsession that this artist has about the Voyeurism of the society and the art of analytical observation, which over the years has been joined by the prevailing free exhibitionism of the mass and the vain ego in the social networks. To this it must be adds the research on the philosophical origin of the Cyclopes, a long artistic career, from sculpture and design, through film, scripts, humor, music, drama, freak and of course, his curious and enigmatic life as well… all these ingredients are a work by Lúcido Costelo.

[es]       

Los Cíclopes de Lúcido Costelo es la representación de la obsesión que tiene este artista por el Voyeurismo  de la sociedad y el arte de la observación analítica , que con los años se le ha sumado el imperante exhibicionismo gratuito de la masa y el ego vanidoso en las redes sociales. A esto hay que añadirle investigaciones sobre el origen filosófico de los Cíclopes, una dilatada trayectoria artística, desde la escultura y el diseño, pasando por el cine, los guiones, el humor, la música, el arte dramático, el frikismo y como no, también su curiosa y enigmática vida….todos estos ingredientes son una obra de Lúcido Costelo.