Linalab


LinaLab

[ca]        453c.

Linalab és una singularitat múltiple, és conjunt i unitat, és un so solitari, una nota, una freqüència que en romandre en el temps es complejiza, s’embulla, es torna soroll, melodia, cançó i després, silenci.

En el seu més recent treball, Still Alive, cau en compte que no hi ha dia final, nomès dies intermedis, no hi ha Apocalipsis, no hi ha destrucció èpica, només infinits re-acomodaments de partícules que originen infinites possibilitats sonores.

 [es]       455c.

Linalab es una singularidad múltiple, es conjunto y unidad, es un sonido solitario, una nota, una frecuencia que al permanecer en el tiempo se complejiza, se enmaraña, se vuelve ruido, melodía, canción y después, silencio.

En su más reciente trabajo, Still Alive, cae en cuenta que no hay día final, solo días intermedios, no hay Apocalipsis, no hay destrucción épica, sólo infinitos reacomodos de partículas que originan infinitas posibilidades sonoras.

 [en]      463c.

Linalab is a multiple singularity, it ́s a whole and unity, it is a solitary sound, a note, a frequency that when remains in time becomes more complex, becomes entangled, becomes noise, melody, song and then, silence.

In her most recent work, Still Alive, she realized that there is no Doom ́s day, only intermediate days. There is no Apocalypse, no epic destruction, only infinite rearrangements of particles that originate further infinite sonic possibilities.