Kaoru Shibuta


Kaoru Shibuta

[ca]        471c.

Inspirat pel jazz i la música clàssica, Kaoru Shibuta tradueix les notes musicals en imatges i instal·lacions contemporànies.

A través de la cultura local i l’energia de l’atmosfera, crea una simfonia poètica composta per imatges, colors i harmonia. Una fusió perfecta entre natura, música i art.

«L’art és com la música de Mozart per a mi. Si Mozart va compondre per vincular el món terrestre amb el món celestial, llavors em comprometo a propagar amb la meva pintura».

[es]        486c.

Inspirado por el jazz y la música clásica, Kaoru Shibuta traduce las notas musicales en imágenes e instalaciones contemporáneas.

A través de la cultura local y la energía de la atmósfera, crea una sinfonía poética compuesta por imágenes, colores y armonía. Una fusión perfecta entre naturaleza, música y arte.

«El arte es como la música de Mozart para mí. Si Mozart compuso para vincular el mundo terrestre con el mundo celestial, entonces me comprometo a propagarlos con mi pintura».

[en]       468c.

Inspired by Jazz and Classical music, Kaoru Shibuta translates musical notes into images and contemporary installations.

Throught the local culture and the energy of the atmosphere, he creats a poetic symphony composed by images, colours and harmony. A perfect fusion between nature, music and Art.

“Art is like Mozart’s music to me. If Mozart composed to link the terrestrial world to the celestial world, then I undertake to propagate these with my painting.»