Juanjo Surace


Juanjo Surace

[ca]        325c.

En «Aquesta estranya companyia» La mort encarnada en forma d’amic imaginari, és una companya de viatge en les diferents etapes de la vida d’una persona. Canvia d’aspecte i dimensions, mostrant-se ferotge i immensa en ocasions i famolenca i insignificant en altres. Muta i es transforma segons la intensitat del moment viscut.

[es]        327c.

En “Esa extraña compañía” La muerte encarnada en forma de amigo imaginario, es una compañera de viaje en las distintas etapas de la vida de una persona. Cambia de aspecto y dimensiones, mostrándose feroz e inmensa en ocasiones y hambrienta e insignificante en otras. Muta y se transforma según la intensidad del momento vivido.

[en]       333c.

In «That strange company» death embodied in the form of an imaginary friend, is a traveling companion in the different stages of a person’s life. It changes aspect and dimensions, being fierce and immense on ocassions and hungry and insignificant at others. It mutas and is transformed according to the intensity of the moment lived.