Josecarlos Florez


Josecarlos Florez

[ca]       

#Cassolada_Robótica és una escultura electromecànica, connectada a Twitter, que recull dades sobre el Procés d’Independència de Català i els transforma en cops de cassola. Cada vegada que el sistema detecta tweets a favor de la Independència de Catalunya s’activa el motor del cullerot que colpeja la cassola groga i cada vegada que detecta tweets en contra de la Independència de Catalunya s’activa el motor del cullerot que colpeja la cassola vermella. #Cassolada_Robótica és un diàleg entre màquines generat per l’activitat humana a les xarxes socials.

[en]      

#Cassolada_Robótica is an electromechanical sculpture, connected to Twitter, that collects data about the Catalan Independence Process and transforms them into pan hits. Every time the system detects tweets in favor of the Independence of Catalonia activates the ladle motor that hits the yellow pan and every time it detects tweets against the Independence of Catalonia activates the motor of the ladle that hits the red pan. #Cassolada_Robótica is a dialogue between machines generated by human activity in social networks.

[es]       

#Cassolada_Robótica es una escultura electromecánica, conectada a Twitter, que recoge datos sobre el Proceso de Independencia de Catalán y los transforma en golpes de cacerola. Cada vez que el sistema detecta tweets a favor de la Independencia de Cataluña activa el motor del cucharón que golpea la cacerola amarilla y cada vez que detecta tweets en contra de la Independencia de Cataluña activa el motor del cucharón que golpea la cacerola roja. #Cassolada_Robótica es un diálogo entre máquinas generado por la actividad humana en las redes sociales.

Web del proyecto: http://josecarlosflorez.com/cassolada-robotica/