Javier Tles


Javier Tles

[ca]        268c.

A 12.000 metres d’altitud tot sembla tranquil, buit.

La terra mostra les seves petjades i minimitza els conflictes.

La pell queda al descobert mentre la sequera avança.

Calma és una sèrie fotogràfica feta sobrevolant territoris en conflicte entre Orient Mitjà i Àsia.

 [es]       276c.

A 12.000 metros de altitud todo parece tranquilo, vacío.

La tierra muestra sus huellas y minimiza los conflictos.

La piel queda al descubierto mientras la sequía avanza.

Calma es una serie fotográfica hecha sobrevolando territorios en conflicto entre Oriente Medio y Asia.

 [en]      256c.

At 12.000 meters altitude, everything seems calm, empty.

The Earth shows its traces and minimizes conflicts.

The skin is exposed as the drought progresses.

Calma is a photographic series made flying over conflicting lands between the Middle East and Asia.