Future


La contradicció és una de les eines de la ment humana que més infinits camins de seguir ens ha proporcionat tot i que -o precisament perquè- fossin en direccions totalment oposades. I és a partir d’aquesta valentia davant el desconegut, aquesta esperança, podríem dir, davant el futur, el que ens defineix com a espècie.
Així, en aquesta secció, els protagonistes tornen a ser els nostres nens i nenes, les nostres certeses, les nostres promeses. Continuem amb el projecte que ja vam desenvolupar en l’edició de 2018 de la mà de Go / acció cultural de barri i l’escola barcelonina XXXX. En aquesta edició, hem convidat a l’ONG AVUI X VOS de la província de Formosa (Argentina), que tal com ells es defineixen: «És un grup de voluntaris solidaris que treballem ad honorem brindant idees, gestió i execució de projectes autosustentables en escoles rurals molt humils de l’interior d’Argentina «.

Els nens i nenes de la tribu wichi que assisteixen a Escola Modalitat Aborigen núm. 536, seran els protagonistes, juntament amb els de l’Escola Drassanes de Barcelona, ​​de les activitats que es duguin a terme en aquesta secció durant el festival. Els beneficis del festival es destinaran a la construcció d’un menjador per als nens i nenes wichi.


Contradiction is one of the tools of the human mind that has provided us with more infinite paths despite the fact that – or precisely because – they were in totally opposite directions. And it is from that courage to the unknown, that hope, we could say, to the future, that defines us as a species. Thus, in this section, the protagonists are again our children, our certainties, our promises. We continue with the project that we already developed in the 2018 edition of the hand of GÒ / cultural action of barri and the Barcelona school XXXX. In this edition, we have invited the ONG HOY X VOS of the province of Formosa (Argentina), which as they are defined: “It is a group of solidarity volunteers who work ad honorem providing ideas, management and execution of self-sustainable projects in schools very humble rural in the interior of Argentina ”.

The children of the Wichi tribe who attend Aboriginal Modality School no. 536, will be the protagonists, together with those of the Drassanes School in Barcelona, ​​of the activities carried out in this section during the festival. The benefits of the festival will go to the construction of a dining room for wichi children.


La contradicción es una de las herramientas de la mente humana que más infinitos caminos que seguir nos ha proporcionado a pesar de que —o precisamente porque— fuesen en direcciones totalmente opuestas. Y es a partir de esa valentía ante lo desconocido, esa esperanza, podríamos decir, ante el futuro, lo que nos define como especie.
Así, en esta sección, los protagonistas vuelven a ser nuestros niños y niñas, nuestras certidumbres, nuestras promesas. Continuamos con el proyecto que ya desarrollamos en la edición de 2018 de la mano de GÒ / acció cultural de barri y la escuela barcelonesa XXXX. En esta edición, hemos invitado a la ONG HOY X VOS de la provincia de Formosa (Argentina), que tal como ellos se definen: “Es un grupo de voluntarios solidarios que trabajamos ad honorem brindando ideas, gestión y ejecución de proyectos autosustentables en escuelas rurales muy humildes del interior de Argentina”.

Los niños y niñas de la tribu wichi que asisten a Escuela Modalidad Aborigen núm. 536, serán los protagonistas, junto con los de la Escola Drassanes de Barcelona, de las actividades que se lleven a cabo en esta sección durante el festival. Los beneficios del festival se destinarán a la construcción de un comedor para los niños y niñas wichi.

ONG HOY X VOS

Si deseas colaborar con Hoy x Vos, realiza un transferencia a su cuenta bancaria utilizando KRONOS ART BCN como concepto.