Emiliano Arano / works4Love


Emiliano Arano

[ca]        580c.

Després de començar a experimentar amb la fotografia pel simple fet de fer alguna cosa, sense saber que rumb anava prendre, la seva fotografia ha anat evolucionant i s’ha transformant en el seu «tot»: des expressió, catarsi, sostenibilitat, passió … fins supervivència , motivació, fracassos i èxits.

Des del 2010 fa imatges des de dins de l’aigua immortalitzant l’aparició de les, normalment trucades, Meduses; potser els éssers vius més antics amb els que actualment convivim, abastant una increïble varietat d’espècies que habiten en tots els oceans.

«Creure o fotografiar»

[es]        580c.

Tras empezar a experimentar con la fotografía por el simple hecho de hacer algo, sin saber que rumbo iba tomar, su fotografía ha ido evolucionando y se ha transformando en su «todo»: desde expresión, catarsis, sustentabilidad, pasión… hasta supervivencia, motivación, fracasos y logros.

Desde el 2010 hace imágenes desde dentro del agua inmortalizando la aparición de las, normalmente llamadas, Medusas; quizás los seres vivos más antiguos con los que actualmente convivimos, abarcando una increíble variedad de especies que habitan en todos los océanos.

«Creer o fotografiar»

[en]       606c.

After beginning to experiment with photography for the simple fact of doing something, without knowing what direction it was going to take, his photography has been evolving and has been transformed into his «everything»: from expression, catharsis, sustainability, passion… until survival, motivation, failures and successes.

Since 2010 he has made pictures from inside the water immortalizing the appearance of the, usually called, Jellyfish; perhaps the oldest living creatures we currently live with, encompassing an incredible variety of species that inhabit all the oceans.

«Believe or photograph»