Bitemap


Bitemap

[ca]       

Bitemap es un projecte musical amb esperit DIY/DIWO que fa servir el tracker LSDJ de’n Johan Kotlinski i Game Boys DMG/Color per generar música chiptune. El projecte, va començar amb un amigable «8Donism» (autoeditat, 2012) per a pujar a 180 BPM’s amb «To Infinity And Beyond» (autoeditat, 2014), per tornar a pujar a 240 BPM’s amb «Cada Corazón es una bomba de relojería» (Muerte Cerebral, 2016) i per acabar amb el Split compartit amb PLOM «Essential Nerd Tools» (Nyapster, 2017), un assaig sobre l’irritacionisme i l’infolèpsia melòdica.

[en]      

Bitemap is a musical project with DIY/DIWO spirit that uses the LSDJ tracker created by Johan Kotlinsky and a Game Boy DMG/Color in order to generate chiptune music. The project begun with a friendly «8Donism» (autoedited, 2012) followed by a 180 BPM’s «To Infinity And Beyond» (autoedited, 2014), continued increasing to 240 BPM’s with «Cada Corazón es una bomba de relojería» (Muerte Cerebral, 2016) and finally published a Split with PLOM «Esssential Nerd Tools» (Nyapster, 2017), an assay about the irritation and melodic inolepsy.

[es]       

Bitemap es un proyecto musical con espíritu DIY/DIWO que usa el tracker LSJD creado por Johan Kotlinski y Game Boy DMG/Color con el fin de generar música chiptune. El proyecto comenzó con un amigable «8Donism» (autoeditado, 2012) para subir a 180 BPM’s con «To Infinity And Beyond» (autoeditado, 2014), para volver a subir a 240 BPM’s con «Cada Corazón es una bomba de relojería» (Muerte Cerebral, 2016) y para rematarlo con el Split compartido con PLOM «Essential Nerd Tools» (Nyapster, 2017), un ensayo sobre el irritacionismo y la infolépsia melódica.