Bistu RYX


Bistu Ryx

[ca]       

Bistu RYX Vs Narcosatánicos Zoombie, presenten la seva obra àudio visual la qual es regeix sota un estricte ordre ritual del Vudú, seguint els patrons de les processons pronunciant unes frases en l’idioma Yoruba.

Com sempre, les performances bisturyanas tendeixen a no deixar ningú a la seva cadira. Aquesta performance convida a despertar els cadàvers mutants que habiten a la Rambla.

«La profunda crisi Contemporània ens ha fet reflexionar sobre l’origen de l’ésser humà i aquesta acció té com a objectiu sacsejar el cap zombi que està enganxada al telèfon com és en el cas dels Whatsappiens».

[en]      

Bistu RYX Vs. Narcosatánicos Zoombie, present their audio visual work which is governed by a strict ritual order of Voodoo, following the patterns of the processions and pronouncing some sentences in the Yoruba language.

As always, Bistu’s performances tend not to leave anyone in their chair. This performance invites to awaken the mutant corpses that inhabit La Rambla.

«The deep contemporary crisis has made us reflect on the origin of the human being and this action aims to SHAKE the zombie head that is attached to the phones as it’s in the case of WhatsAppiens.»

[es]       

Bistu RYX Vs. Narcosatánicos Zoombie, presentan su obra audio visual la cual se rige bajo un estricto orden ritual del Vudú, siguiendo los patrones de las procesiones pronunciando unas frases en el idioma Yoruba.

Como siempre, las performances bisturyanas tienden a no dejar nadie en su silla. Esta performance invita a despertar los cadáveres mutantes que habitan en la Rambla.

“La profunda crisis Contemporánea nos ha hecho reflexionar sobre el origen del ser humano y esta acción tiene como objetivo SACUDIR la cabeza zombi que está pegada al teléfono como es en el caso de los Whatsappiens”.