Antidoto28


Antidoto28

[ca]       

Representen una alternativa per als joves inquiets que volen diferenciar-se de la resta, creant la seva pròpia identitat a través de la roba. Amb una estètica futurista i post-industrial en la qual es combinen reminiscències gòtiques, punk i raver, Antidoto28 busca despertar interrogants en la ment dels seus fans. La temàtica de les seves gràfiques i tot el seu contingut en general expressen crítica al model socioeconòmic actual amb un punt de vista molt interessant i sobretot diferent.

[en]      

Carlos David Canillas and Maria Florencia Morales, represent an alternative for restless young people who want to differentiate themselves from the rest, creating their own identity through clothing. With a futuristic and post-industrial aesthetic that combines gothic, punk and raver reminiscences, Antidoto28 seeks to raise questions in the minds of their fans. The theme of their graphics and all their content in general express a critique of the current socio-economic model with a very interesting and, above all, different point of view.

[es]       

Carlos David Canillas y Maria Florencia Morales, representan una alternativa para los jóvenes inquietos que quieren diferenciarse del resto, creando su propia identidad a través de la ropa. Con una estética futurista y post-industrial en la que se combinan reminiscencias góticas, punk y raver, Antidoto28 busca despertar interrogantes en la mente de sus fans. La temática de sus gráficas y todo su contenido en general expresan crítica al modelo socio-económico actual con un punto de vista muy interesante y sobretodo diferente.